Djibouti (DJ) Flag Djibouti (DJ) BGP network information

3 ASN Networks

ASN Description IPv4 Prefixes IPv6 Prefixes IPv4 Peers IPv6 Peers Date Allocated
AS30990 DJIBOUTI TELECOM - Internet Service 89 3 48 6 2004-09-08
AS327831 Djibouti Data Center IX Management VLAN 1 0 2 0 2015-01-19