Moldova (MD) Flag

AS1547 Societatea mixta pe actiuni de tip inchis "Interdnestrcom"

IDK-Network

IPv4 Addresses: 62,464
Number of Peers: 54
Number of Prefixes: 42
ASN Allocated: 8th November 2000